Intézmények

Helyben közintézmények nem működnek. A gyermekeket óvodába, iskolába, a betegeket az orvoshoz az önkormányzat falugondnoki busszal szállítja, illetve a lakók Volán járatokkal közlekedhetnek.A településen heti egy alkalommal van biztosítva a körzeti orvosi rendelés, a többi napokon Vizsolyba lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat

Oktatás

Általános Iskolai oktatás

A településen helyben iskola nincs, az általános iskolások Vizsolyba tanulnak.
Az iskola neve: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
Címe: 3888 Vizsoly, Szent János út 96.
Telefon: 46/ 587-440
E-mail: Vizsisk@freemail.hu
Iskola igazgatója: Juhász Jánosné
Beiskolázási körzet: Vizsoly, Korlát, Hernádcéce
Fenntartó neve: Vizsoly Község Önkormányzata
Fenntartó címe: Vizsoly, Szent János út 155.sz.

Óvoda
A településen Óvoda nem működik, az óvodás korú gyermekek a vizsolyi óvodába járnak.
Név: Napköziotthonos Óvoda
Cím: 3888 Vizsoly, Szent János u. 66
Tel.: 46/308-150
Intézményvezető: Homonnainé Kaposi Beáta
Fenntartó neve
: Vizsoly Község Önkormányzata
Fenntartó címe: Vizsoly, Szent János út 155.sz

Óvoda bemutatása
A vizsolyi Napközi Otthonos Óvoda 1971-ben épült egy osztatlan gyermekcsoporttal. A növekvő gyermeklétszám indokolttá tette a második csoport létrehozását is. Hozzáépítéssel 1982-ben megindult a második csoport, 1 vegyes és egy önálló elrendezésben. A körzetesítés (Hernádcéce-Korlát) újabb bővítést igényelt. 1990-ben megindult a harmadik csoport is (kis-középső-nagy). Az utóbbi külön épületben volt, amit az egyház 1993-ben visszaigényelt, így jelenleg két csoporttal üzemel az óvoda.


Egészségügy

Orvosi rendelő
A rendelő a községháza épületében működik.
Rendelési idő: minden héten kedden 10 órától-11 óráig.
A többi napokon Vizsolyba lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat.

Cím: Vizsoly, Szent János u. 136.sz.
Háziorvos: helyettesítő látja el a feladatot (pályáztatás alatt)
Telefon: 46/ 587-446

Védőnői szolgálat: A körzeti orvosi rendelőben működik, minden második héten. Rendelési idő: kedden 10 órától-11 óráig.
Védőnő: Rozim Eszter
Telefon: 46/ 306-567

Temető gondozás
A településen található ravatalozót és temetőt az önkormányzat gondozza és tartja karban.

Közhasznú munkások
A település közterületeinek és a temető területének a rendben tartása, gondozása közhasznú munkások foglakoztatásával van biztosítva.


Falugondnoki szolgálat

A településen Falugondnoki szolgálat működik. A szolgálat által használt Falugondnoki kisbusszal szállítják a gyerekeket az óvodába, a betegeket az orvoshoz, az önkormányzat beszerzéseit intézik és a helyi betegek, rászorulók részére az étel kiszállítást biztosítják.


 

 

 
© 2008-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
A weblap tartalmi összeállításánál felhasználásra került a "Hernádcéce Fejődéséért" Alapítvány támogatásával 2005 évben kiadott:
Szabolcs Sándor: Hernádcéce története a honfoglalástól napjainkig c. könyvben olvasható információk.
Köszönet az alapítványnak és a könyv szerzőjének.