Római Katolikus Templom

Római Katolikus Templom

Római Katolikus Egyház
Cím: Boldogkőváralja
Plébános: Polgári Ferenc

A község vallási megoszlása szinte évszázadokon át nem változott.
Római katolikus: 46 %, református 40 %, görög katolikus 10 %, egyéb 4%.

A katolikus hívek a felsőcécei templom megépítéséig Vizsolyba jártak templomba. Önálló egyházközségként az 1500-as évek közepééig működtek. Templomuk ezidőtájt a református egyház tulajdonába került, majd a XVII. Századtól a XX. századig ismét a vizsolyi és boldogkőváraljai egyházközséghez tartozott. A templom építésére több próbálkozás történt.Végül a szerény és kisméretű (magassága 17 méter, belső tere 7x12 méter, két harangja 70 kg és 170 kg), de annál szebb helyen, a falu feletti temetőkertben az 1920-as évek végén, adakozásból épült meg a község katolikus temploma. A cécei lakosok az új templom felépítése után is leányegyházként gyakorolták hitüket: tartoztak a boldogkőváraljai, abaújkéri és az abaújszántói plébániához is, így számos lelkipásztor szolgálta a híveket, keresztelt, esketet és temetett. Emlékezetes a cécei katolikus egyház életében az a néhány évtized, amikor saját parókiája , illetve papja volt a községnek, Aczél Vilmos tábori lelkész és Bárczy Valér személyében.

 

 
© 2008-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
A weblap tartalmi összeállításánál felhasználásra került a "Hernádcéce Fejődéséért" Alapítvány támogatásával 2005 évben kiadott:
Szabolcs Sándor: Hernádcéce története a honfoglalástól napjainkig c. könyvben olvasható információk.
Köszönet az alapítványnak és a könyv szerzőjének.